Přijďte si zacvičit a zklidnit mysl

Vědomí bytí, těla a dechu je metodou, jak být zcela "se sebou"

Co nejčastěji hledáte?

  Proč jóga

Nároky a potřeby současného způsobu života ale i různých sportovních aktivit vedou k jednotvárnosti pohybů a pohybovému stereotypu. Často nevěnujeme pozornost ochablému držení těla, špatné chůzi, povrchnímu dýchání.

  • Rozvíjí schopnost provádět pohyb vědomě řízený, s plným soustředěním, což vede k zaměstnání mysli a tím k odreagování.
  • Odstraňuje svalovou disbalanci.
  • Nerovnováha se často projevuje u výkonných sportovců, kde je snaha a úsilí o rozvinutí svalové aktivity zaměřena pouze na hlavní svaly potřebné pro danou aktivitu a to i s vědomím (nebo z neznalosti), že se posilují svaly v jejich zkrácení.
  • Zlepšuje a zvětšuje rozsah kloubní pohyblivosti, který je podstatnou měrou ovlivněn protažením a posílením svalů.
  • Odstraňuje stálé napětí v některých částech těla.
  • Vytváří návyk správného držení těla.
  • Pomáhá k rozvinutí plného dechu.
  • Vede k osvojení si schopnosti relaxovat.
  • Jako psychosomatická aktivita ovlivňuje a stimuluje metabolismus.

Jóga je filozofickým systémem s hluboce rozpracovaným praktickým návodem, jak dosáhnout definovaných cílů. Na rozdíl od Indie, kde je jóga více způsobem života a nazírání, je v západním pojetí spíše chápána jako soubor fyzicky i mentálně prospěšných technik. Je to integrální disciplina nahlížející na člověka jako na celek.  


O mně , Lucii Svobodové


V roce 2002 jsem začala s pravidelnou praxí jógy pod vedením manželů Hoškových, ve které dále pokračuji. V letech 2009-12 jsem vedla cvičení rodičů s dětmi a cvičení dětí předškolního věku. V roce 2010 jsem získala titul učitele jógy III.třídy. Účastním se jógových seminářů a soustředění: v roce 2011 celostátní seminář Dětská jóga, seminář Jóga a skolioza s americkou lektorkou Bobbie Fultz, mezinárodní workshopy Iyengarovy jógy s Gabriellou Giubilaro v Žinkovech.

Od září 2011 učím hodiny jógy v Plzni pro dospělé, ve škol. roce 2013 i jógu pro děti v Mš.

V červnu 2014 jsem dokončila kurz pro učitele jógy II.třídy u České akademie jógy, která tyto kurzy organizuje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou- Fakultou tělesné výchovy a sportu (UK-FTVS).

Jóga u mne postupně přerostla rámec fyzického cvičení a začala se promítat do různých oblastí denního života. Jsem ráda, když lidé protažením uvolní cestu energii a obnoví vyrovnanost.