Proč jóga

      Proč jóga?     

Nároky a potřeby současného způsobu života ale i různých sportovních aktivit vedou k jednotvárnosti pohybů a pohybovému stereotypu. Často nevěnujeme pozornost ochablému držení těla, špatné chůzi, povrchnímu dýchání.

  •  Rozvíjí schopnost provádět pohyb vědomě řízený, s plným soustředěním, což vede k zaměstnání mysli a  tím k odreagování.  
  • Odstraňuje svalovou disbalanci.
  • Nerovnováha se často projevuje u výkonných sportovců, kde je snaha a úsilí o rozvinutí svalové aktivity zaměřena pouze na hlavní svaly potřebné pro danou aktivitu a to i s vědomím (nebo z neznalosti), že se posilují svaly v jejich zkrácení.
  • Zlepšuje a zvětšuje rozsah kloubní pohyblivosti, který je podstatnou měrou ovlivněn protažením a posílením svalů.
  • Odstraňuje stálé napětí v některých částech těla.
  • Vytváří návyk správného držení těla.
  • Pomáhá k rozvinutí plného dechu.
  • Vede k osvojení si schopnosti relaxovat.
  • Jako psychosomatická aktivita ovlivňuje a stimuluje metabolismus.

Jóga je filozofickým systémem s hluboce rozpracovaným praktickým návodem, jak dosáhnout definovaných cílů. Na rozdíl od Indie, kde je jóga více způsobem života a nazírání, je v západním pojetí  spíše chápána jako soubor fyzicky i mentálně prospěšných technik. Je to integrální disciplina nahlížející na člověka jako na celek.